نویسنده = �������� �������������� ������������
مدل‌سازی ساختاری تفسیری اجرای خط‌مشی‌های قضایی با رویکردی آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.52547/jpap.2023.228708.1216

ندا کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی


تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-33

10.52547/jpap.2021.213390.0

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده