نویسنده = ���������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 203-219

10.52547/jpap.2021.220360.1004

عقیل اسفندیار پلنک؛ امیرحسین امیرخانی؛ ابراهیم عباسی؛ محمود رضا مستقیمی


طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-205

10.52547/jpap.2021.100824

مریم بیانی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی؛ حسین دیده‌خانی