نویسنده = �������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
آسیب‌شناسی و مدل سازی تأثیر مؤلفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-39

10.29252/jpap.2019.96506

محمدرضا حاجی علیخانی؛ مجتبی عزیزی؛ محمدحسین صبحیه؛ مهدی مرتضوی