نویسنده = ������������ ������ ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 98-117

فرجام زارع؛ عبد الرسول حسینی