نویسنده = ������������������ ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی ـ فنی و بوم‌شناختی برای بخش دولتی ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 36-57

البرز قتیانی؛ غلام رضا معمارزاده طهران؛ ناصر میر سپاسی