نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری