نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 69-87

سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه شمسی