نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.52547/jpap.2022.223132.1093

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1399

10.29252/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان‌های دولتی با استفاده از الگو‌سازی فازی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 93-114

رسول رنجبریان؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی