نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100624

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز