نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100625

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفر؛ علی مهدی‌زاده اشرفی