نویسنده = عباسعلی رستگار
تعداد مقالات: 5
عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-176

10.52547/jpap.2021.221883.1062

عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی


تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-31

10.29252/jpap.2021.100642

عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ امیر موسوی


تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-119

10.29252/jpap.2019.96549

فاطمه علوی متین؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار


نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی


تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 125-149

عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری