نویسنده = ������������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 77-102

سیامک نوری؛ علی بنیادی نائینی؛ رضا مومنی