نویسنده = �������������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
غنی‌سازی کار – خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه؛ سرمایه روان‌شناختی به مثابه متغیر میانجی

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 15-36

سید محمد میر محمدی؛ محمد امین کامرانی مهنی؛ محمد رحیمیان