نویسنده = ���������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 15-34

حسن دانایی‌فرد؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی اصغر فانی