نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 129-154

محمدصادق حسن زاده؛ تورج حسن‌زاده*؛ سپیده یوسفی‌مقدم