نویسنده = ���������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-86

علی عبدالهی*،؛ نازنین توکلی جوشقانی