نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌ بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه بیمه آسیا)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-40

مریم طهرانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی؛ منصور نظری ساروقی


تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 41-64

مریم طهرانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده