نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 123-143

مسلم باقری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ مهرداد کیانی