نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
رسانه‌ها، هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 129-154

امید حضرتی؛ محمد اکبری محله کلائی


نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه‌سازی الگوی مصرف

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 155-174

مریم حمیدزاده؛ سیده لیلا شمس‌آبادی؛ الهه همایون والا