نویسنده = ������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 87-108

مسلم باقری؛ محسن جاجرمی‌زاده؛ مهرداد کیانی