نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 89-109

محمد مهدی علی شیری؛ روح الله تولایی؛ مجتبی بیدی


شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی