نویسنده = سجاد شکوهیار
ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 98-420

سجاد شکوهیار؛ علی مهماندوست**


شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی