نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 41-62

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاده؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی