نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخلاقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 121-158

10.29252/jpap.2019.96500

سیدکمال واعظی؛ علی عفری؛ عباس نرگسیان؛ عبدالحمید شمس