نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 87-108

شیما علیخانی؛ زهرا ناجی عظیمی؛ محمد لگزیان


فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 31-48

سیما ساغروانی*؛ سعید مرتضوی*؛ محمد لگزیان؛ فریبرز رحیم‌نیا*