نویسنده = حجت الله حاجی حسینی
تعداد مقالات: 1
تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

شمس السادات زاهدی؛ حمید امین اسماعیلی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ حسن واعظی