نویسنده = مهناز نیکبخت
بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 15-40

اکرم هادیزاده؛ محسن زنگنه؛ حمید رامین مهر


انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 41-64

داوود حسین پور؛ سید مهدی الوانی؛ علیرضا قزل


بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 65-86

قدرت الله باقری؛ ارش حسنی‌نژاد؛ مجتبی نیک‌آیین؛ سید محمد خرم


بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 87-108

عابد رضایی؛ علی رضاییان


بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه‌ها (مورد مطالعه دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 109-128

غلا معلی طبرسا؛ سراج‌الدین محبی


بررسی دیدگاه‌های بازیگران خط‌مشی‌گذاری و مخاطبان آنها درباره عدالت سازمانی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 129-154

مهناز نیکبخت؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی؛ سید احمد حسینی


تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 155-173

علی رضائیان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


مطالعه پدیدارشناسانه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

حسن بودلایی؛ محمد خانباشی؛ غزاله فراهانی


تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز(مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت)

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ علی داوری؛ امیر پورناصرانی؛ امین محمدی آلمانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

مهدی اسماعیلی؛ مسعود ربیعه؛ علی حیدری


بررسی رابطه بین اجتماعی شدن و گرایش به ترک خدمت در کارکنان تازه‌وارد

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

عباس عباس پور؛ سید محمدصادق سیدخاموشی


طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

عادل اذر؛ محمّدرضا امینی؛ پرویز احمدی


اولویت‌بندی ابعاد سودمندی ادراک‌شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

منیژه قره‌چه؛ معصومه محمدی‌پور پامساری


تأثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیم‏گیری متقابل اعضاء تیم‏های کاری

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

علی رضاییان؛ جواد عاشوری


مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سید وحید حقانیان نجف‌آبادی


شفافیت نقش و توانمندی روانشناختی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

عبدالمجید حسن زاده؛ سعید رجایی پور؛ ابوالقاسم نوری


هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

محمد جواد کاملی؛ سید جلیل لاجوردی؛ رحمان نعمتی؛ علی ملاجان


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی


مقایسه تکنیک‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‌یافته به‌منظور مستندسازی دانش

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

نوید نظافتی؛ مهسا رشیدی؛ محمد تقی تقوی فرد


کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

علی‌حسین کشاورزی؛ محمد وزین کریمیان


تأثیر متغیرهای مراوده‌ای بر شیوه‌های ابراز نارضایتی کارکنان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سعید مرتضوی؛ نعمت الله سودی


رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان

دوره 4، شماره 1، تیر 1392، صفحه 15-40

مصطفی هادوی‌نژاد؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل عادل آذر؛ احمدعلی خائف الهی


مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران

دوره 4، شماره 1، تیر 1392، صفحه 41-63

عباس منوریان؛ محمد ابوئی اردکان؛ سیدموسی پورموسوی؛ اشرف رحیمیان


هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 1، تیر 1392، صفحه 65-84

مجتبی رجب‌بیگی؛ طیبه امیرخانی؛ مریم محمدپور؛ مریم فریدی خورشیدی


تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان)

دوره 4، شماره 1، تیر 1392، صفحه 85-106

بهروز قلیچ‌لی؛ دل‌آرام حکیمی تهرانی