نویسنده = قدرت الله باقری
شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان


بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی


نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری افراد

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

حبیب الله دعایی؛ ژاله فرزانه حسن زاده


بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

سیدمحمد میرکمالی؛ سکینه زاهدی


تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی


بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک های رهبری در شرکت های تولیدی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

فرخ قوچانی؛ روزبه قوچانی


رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ عقیل ابوچناری


استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش


هوش معنوی و تعهد سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی


بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

عسل آغاز؛ امین هاشمی


شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

عبدالرضا بیگی نیا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی زاد؛ عبدالمجید پولادرگ


مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

بهروز دری؛ سیدمحمد اعرابی؛ علیرضا مقدم


رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ طاهره جلالی خان آبادی


معیارها و استانداردهای ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور


تبیین رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم های ارتقاء اثربخشی تیمی

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

میلاد بختی؛ آرین قلی پور؛ ساجد گودرزی


طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای های مدیریت عملکرد سازمانی

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

حبیب اله رعنایی کردشولی؛ آسیه سقاپور


بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


تأملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

سعید مرتضوی؛ علی شیرازی؛ لیلا مرتضوی


بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فاطمه طاهرپور؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 4141

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

فرج اله رهنورد


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم های اطلاعات

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فرخ قوچانی؛ مریم بدری زاده


بررسی رابطه تأمین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

علی اوتارخانی؛ امیراردلان علاءالدینی


تبیین ابزار سنجش مدیر اختاپوس

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

علی نصر اصفهانی؛ مهدی نصر اصفهانی


تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

شمس السادات زاهدی؛ حمید امین اسماعیلی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ حسن واعظی


بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

غلامرضا شمس مورکانی؛ سمیرا میرزاپور