عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1389 پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی چکیده   PDF
مهران رضوانی, جهانگیر یدالهی فارسی, مهدی واحد وحدت کار
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن (1388- 1378) چکیده   PDF
محسن فرهادی نژاد, محمد لگزیان
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1394 چالش‌های بزرگ توسعه آتی فناوری اطلاعات و ارتباطات چکیده   PDF
علی رضاییان
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1393 کاربرد راهکارهای برتر در بازمهندسی فرایند نظام پیشنهادها در شرکت بهره‌برداری متروی تهران چکیده   PDF
سید حسین سیادت, الهام مظاهری
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1392 کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری چکیده   PDF
علي‌حسين کشاورزي, محمد وزین کریمیان
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 کاوش پدیدة مقاومت در برابر تغییر در یک دانشگاه با استفاده از پدیدارشناسی هرمنوتیک چکیده   PDF
مصطفی هادوی نژاد, حامد صفی خانی
 
176 - 181 (181) << < 3 4 5 6 7 8