عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری چکیده   PDF
علی حسین کشاورزی, الهام آخوندزاده
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 شناسایی و اولويت‌بندي عوامل موثر بر چابكي منابع انسانی در صنعت خودرو ايران چکیده   PDF
مهدی اسماعيلي, مسعود ربیعه, علی حیدری
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب چکیده   PDF
عبدالرضا بیگی نیا, سعید صفری, علی مرشدی زاد, عبدالمجید پولادرگ
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1394 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری) چکیده   PDF
محمد وزین کریمیان, بهاره کلاهی, سعید صفری
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 طراحي و تبيين مدل شایستگي‌هاي رفتاري خلاقانه در مديران اجرايي چکیده   PDF
سیامک نوری, علی بنیادی نائینی, رضا مومنی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1389 طراحي و تبیین مدل تأثیر مديريت تنوع بر تعهد سازماني چکیده   PDF
محمدعلي حقیقی, نسرين جزني, محمد قاسمی
 
دوره 2, شماره 2: تابستان1390 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای های مدیریت عملکرد سازمانی چکیده   PDF
حبيب اله رعنايي کردشولي, آسيه سقاپور
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1395 طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی چکیده   PDF
بهمن حاجی پور, سید محمود حسینی, ساسان زارع
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 طراحی الگوی فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته چکیده   PDF
سید محمد میر کمالی, فاطمه نارنجی ثانی, محمد رضا حمیدی زاده
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی چکیده   PDF
بهروز دری نوکورانی, یاسر سبحانی فرد
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) چکیده   PDF
عادل اذر, محمّدرضا امینی, پرویز احمدی
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران چکیده   PDF
عباسعلی حاج کریمی, علی رضائیان, اکرم هادیزاده, علی بنیادی نائینی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب چکیده   PDF
عبداله توکلی, شهرام جمالی کاپک, ویدا خراسانی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1395 طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) چکیده   PDF
مسلم باقری, ابوالقاسم ابراهیمی, مهرداد کیانی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز1393 طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی چکیده
مسلم باقری, محسن جاجرمی‌زاده, مهرداد کیانی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 عوامل مؤثر بر رهبري خدمت گزار از ديدگاه مديران چکیده   PDF
علي اکبر فرهنگي, محمد رضا مهرگان, حسین دامغانیان
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما چکیده   PDF
مجتبی رجب بیگی, مریم فریدی خورشیدی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 عوامل و قابلیتهای کلیدی موفقیت موجود در راستایاجرايی سازی سیاستهای کلان نظام ج. ا.ا با استعانت از قرآن ونهج البلاغه )مطالعه موردی: سیاستهای کلی نظام اداری( چکیده   PDF
عباس چهاردولی, حمید رضا قاسمی بنابری, ابوالفضل شاهمحمدی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1394 غنی‌سازی کار – خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه؛ سرمایه روان‌شناختی به مثابه متغیر میانجی چکیده   PDF
سید محمد میر محمدی, محمد امین کامرانی مهنی, محمد رحیمیان
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی چکیده   PDF
سیما ساغروانی*, سعید مرتضوی*, محمد لگزیان, فریبرز رحیم‌نیا*
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 مباني و بسترهاي تفكر و تعقل خلّاق از ديدگاه اسلام چکیده   PDF
ولي اله نقي پورفر
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد چکیده   PDF
بهروز دری, سیدمحمد اعرابی, علیرضا مقدم
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار چکیده   PDF
عادل آذر, سجاد نجفی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1392 مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی چکیده   PDF
سید وحید حقانیان نجف‌آبادی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1392 مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران چکیده   PDF
عباس منوریان, محمد ابوئی اردکان, سیدموسی پورموسوی, اشرف رحیمیان
 
126 - 150 (181) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>