عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی چکیده   PDF
علی رضاییان, بهروز قلیچ لی, حمیدرضا نظری
 
دوره 8: بهار 1396 بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی چکیده   PDF
ابو الحسن حسینی, امیر تبسمی, زهرا دادفر
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1391 بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان چکیده   PDF
عسل آغاز, امین هاشمی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 بررسی رابطه بین اجتماعی شدن و گرایش به ترک خدمت در کارکنان تازه‌وارد چکیده   PDF
عباس عباس پور, سید محمدصادق سیدخاموشی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری چکیده   PDF
علی دیواندری, سید رضا سید جوادین, سید حمید خداداد حسینی, مهرداد استیری
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک های رهبری در شرکت های تولیدی چکیده   PDF
فرخ قوچانی, روزبه قوچانی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری چکیده   PDF
سیدرضا سید جوادین, عباس نرگسیان, جبار باباشاهی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز چکیده   PDF
علی حسین کشاورزی, یوسف رمضانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز1390 بررسی رابطه تأمین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان چکیده   PDF
علی اوتارخانی, امیراردلان علاءالدینی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی رابطه حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت چکیده   PDF
حبیب الله دعایی, شهلا برجعلی لو
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه‌ها (مورد مطالعه دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان) چکیده   PDF
غلا معلی طبرسا, سراج‌الدین محبی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 بررسی رابطه فرایند چرخه ای دانش و نرخ بازده سرمایه چکیده   PDF
منیژه قره چه, محمدرضا حسومیان
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1395 بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات چکیده   PDF
سید محمدباقر جعفری, فاطمه شمسی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1392 بررسی قابلیت پیشگويیکنندگی جهتگیری مذهبی اسلامی -درمقايسه با معنويت سازمانی در سطح فرد در ارتباط بارفتارهای شهروندی سازمانی چکیده   PDF
مصطفی هادوی نژاد, محبوبه حسینی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز1390 بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی چکیده   PDF
یوسف محمدی فر, نعمت الله موسی پور, سهراب دلانگیزان, محمد احمدی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1395 بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن چکیده   PDF
غلامعلی طبرسا, محمد علی حقیقی, خالد المسوری
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد چکیده   PDF
غلامرضا شمس مورکانی, سمیرا میرزاپور
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا چکیده   PDF
سیدمحمد میرکمالی, سکینه زاهدی
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1393 بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی چکیده   PDF
علی عبدالهی*،, نازنین توکلی جوشقانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز1390 بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا چکیده   PDF
فاطمه طاهرپور, سعید رجایی پور, عبدالرسول جمشیدیان
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسی پیش‌آيندهاي برداشت از سیاست‌ سازمانی چکیده   PDF
فاطمه شیخی نژاد, علی اصغر فانی, حسن دانایی فرد, علیرضا حسن زاده
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1391 به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ( در ارزيابي اجرایسیاست های کلي نظام اداری چکیده   PDF
سیدمحمد میرمحمدی, محمدمهدی ايزدخواه
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای چکیده   PDF
عباسعلی حاجی کریمی, علی رضاییان, اکبر عالم تبریز, مرتضی سلطانی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی چکیده   PDF
عباسعلی رستگار, محمد علی سیاه سرانی کجوری
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان چکیده   PDF
سعید مرتضوی, حسین کارشکی, سیما ساغروانی
 
51 - 75 (188) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>