عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1393 الگويي براي تعامل ميان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازماني و رابطه آن با عملكرد چکیده   PDF
زهره دهدشتي شاهرخ, امید مهديه*
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1394 الگوی تحلیل مسیر بین سلسله‌مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی‌های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر چکیده   PDF
حمیدرضا عریضی, هاجر براتی, بهروز دری, وحید قاسمی
 
دوره 8: بهار 1396 الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران (مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش‌افزوده) چکیده   PDF
رضا واعظی, محسن محمدی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) چکیده   PDF
شیما ابراهیمی, بهروز قلیچ لی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو) چکیده   PDF
داوود حسین پور, سید مهدی الوانی, علیرضا قزل
 
دوره 8: بهار 1396 انسداد سازمانی و عوامل کاهنده آن: مطالعه تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی، جوّ پیشگامی و آوای کارکنان در سازمان چکیده   PDF
طیبه امیر خانی, اکرم هادیزاده مقدم, سید سهیل عظیمی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1391 اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور چکیده   PDF
مصطفی جعفری, سیامک نوری, داود طالبی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 اولویت‌بندی ابعاد سودمندی ادراک‌شده از دید مشتریان همراه بانک در ایران چکیده   PDF
منیژه قره‌چه, معصومه محمدی‌پور پامساری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی چکیده   PDF
علی رضائیان, علی عبدالهی نیستانی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 بررسي تحقق هدفهای چشم انداز تشكيل سازمان امور مالياتيكشور بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) چکیده   PDF
محمد حسين پوركاظمي, حميد آسايش
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 بررسي ديدگاه‌هاي بازيگران خط‌مشي‌گذاري و مخاطبان آنها درباره عدالت سازماني (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری) چکیده   PDF
مهناز نیکبخت, سید مهدی الوانی, علی اصغر پور عزت, علی اصغر سعد ابادی, سید احمد حسینی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1391 بررسي نقش سرماية انساني در ارتقاء نوآوری سازماني)باتوجه به نقش میانجي گری خلق دانش( چکیده   PDF
غلامعلي طبرسا, بهروز دری, فرخ قوچاني, آرمان احمدی زاد
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1395 بررسي نگرش 10 ساله خدمت‌گيرندگان نسبت به کيفيت خدمات سازمان‌هاي دولتي (سري زماني 1383 تا 1393) چکیده   PDF
حسین عظیمی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1394 بررسی ابعاد آواتاریسم و تأثیر آن بر تحولات آینده فرهنگ ایرانی- اسلامی (با استفاده از رویکرد GBN در تدوین سناریو) چکیده   PDF
روح‌الله تولایی, محمد میلاد احمدی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان چکیده   PDF
حسن زارعی متین, نادر سید کلالی, محمدرضا اخوان انوری, حمیدرضا یزدانی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم چکیده   PDF
اکرم هادیزاده, محسن زنگنه, حمید رامین مهر
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) چکیده   PDF
قدرت الله باقری, ارش حسنی‌نژاد, مجتبی نیک‌آیین, سید محمد خرم
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1394 بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی چکیده   PDF
علی اکبر عابدی شربیانی, مهرداد سید جلیلی, علی نصر اصفهانی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1393 بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار چکیده   PDF
عابد رضایی, علی رضاییان
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1394 بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی چکیده   PDF
علی حسین کشاورزی, سعید صفری, جواد حمیدیراد
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1395 بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن‌ها چکیده   PDF
محمد دوستار, محمد اسماعیل زاده, هانیه حسنی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز1390 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم های اطلاعات چکیده   PDF
فرخ قوچانی, مریم بدری زاده
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1394 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی چکیده   PDF
علیرضا موتمنی*, امین همتی, سحرالسادات اگاه
 
دوره 5, شماره 2: تابستان1393 بررسی تأثیر مديريت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکري (مورد مطالعه: شرکت قطارهاي مسافري رجاء) چکیده   PDF
بهروز قلیچ لی, علی اوتارخانی, فرانک مطلبی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز1393 بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی چکیده   PDF
علی نجاتبخش اصفهانی, ارمان باقری, احمد یاوری
 
26 - 50 (188) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>