palette
اسامی نویسندگان
ا
اخوان خرازيان, مریم, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
اخوان خرازیان, مریم, دانشگاه شهید بهشتي (ایران)
اذر, عادل, ** استاد، دانشگاه تربیت مدرس.
اذر, عادل, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
استیری, مهرداد, دانشگاه تهران. (ایران)
اسماعيلي, مهدی, دانشگاه تهران (ایران)
اسماعیل زاده, محمد, دانشجوی دکترای، دانشگاه علم و صنعت (نویسنده مسئول).
اسماعیل زاده, مونا, دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد حسابداری و مدیریت (ایران)
اسماعیلی, حمید امین, دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
اسماعیلی, محمود رضا, * دانشیار، دانشگاه لرستان
اسماعیلی, محمودرضا, **** استادیار، دانشگاه لرستان.
اسمعیلی گیوی, محمد رضا, دانشگاه تهران (ایران)
اسمعیلی گیوی, محمد رضا, ** استادیار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
اصغرزاده شهانقي, شاهین, دانشگاه علم و صنعت (ایران)
اصغری صارم, علی, دانشگاه تهران (ایران)
اصلی پور, حسین, استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (ایران)
اعتباریان, اکبر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (ایران)
اعرابی, سیدمحمد, دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
اعظمی, امیر, دانشگاه تهران. (ایران)
اغاز, عسل, * استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)نویسنده مسئول(.
افراز, محمد, دانشگاه َآزاد اسلامی اراک (ایران)
المسوری, خالد, دانشجو دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
الهی, شعبان, دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
الوانی, سید مهدی, استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
الوانی, سید مهدی, ** استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

26 - 50 (654)