اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

اسماعيلي, مهدی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیل زاده, محمد, دانشجوی دکترای، دانشگاه علم و صنعت (نویسنده مسئول).
اسماعیلی, حمید امین, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیلی, محمود رضا, * دانشیار، دانشگاه لرستان
اسمعیلی گیوی, محمد رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اصغرزاده شهانقي, شاهین, دانشگاه علم و صنعت (Iran, Islamic Republic of)
اصغری صارم, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اعرابی, سیدمحمد, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اعظمی, امیر, دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
اغاز, عسل
افراز, محمد, دانشگاه َآزاد اسلامی اراک (Iran, Islamic Republic of)
المسوری, خالد, دانشجو دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
الهی, شعبان, *** دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
الوانی, سید مهدی, دانشگاه علامه طباطبائي (Iran, Islamic Republic of)
الوانی, سید مهدی, دانشگاه علامه طباطبايي (Iran, Islamic Republic of)
الوانی, سید مهدی, ** استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
الوانی, سید مهدی, استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
الوانی, سیدمهدی, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
الوانی, مهدی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
امراللهی بیوکی, ناهید, دانشگاه اردکان (Iran, Islamic Republic of)
امیر خانی, طیبه, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
امیرخانی, طیبه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
امینی, محمّدرضا, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
اوتارخانی, علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اوتارخانی, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

26 - 50 (472)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>