اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سپهری, مهدی, دانشگاه امام صادق (Iran, Islamic Republic of)
سپهوند, رضا, دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
سپهوند, رضا, ** دانشیار، دانشگاه لرستان
سیادت, سید حسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سیادت, سید حسین, استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
سیادت, سیدحسین, دانشگاه شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
سیاه سرانی کجوری, محمد علی, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
سید جلیلی, مهرداد, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
سید جوادین, سید رضا, دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
سید جوادین, سیدرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
سید رضائی, میر یعقوب, * دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سید نقوی, میر علی, دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.
سید کلالی, نادر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
سیدخاموشی, سید محمدصادق, پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)

ش

شاه حسینی, محمد علی, استاديار، دانشگاه تهران.
شاهمحمدی, ابوالفضل, دانشگاه زاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
شاکری, فاطمه, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
شاکری, منصور, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
شریعت نژاد, علی, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه لرستان.
شریف زاده, فتاح, * استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
شفیعی*, مسعود, دانشگاه صنعلی امیرکبیر (Iran, Islamic Republic of)
شماعی کوپائی, میلاد, دانشگاه آزاد واحد تهران مركز (Iran, Islamic Republic of)
شمس, غلامرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شمس مورکانی, غلامرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شمسی, فاطمه, ** دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

226 - 250 (472)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>