اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

هادوی نژاد, مصطفی, دانشگاه ولیعصر (عج). (Iran, Islamic Republic of)
هادوی نژاد, مصطفی, دانشگاه ولی عصر (عج) (Iran, Islamic Republic of)
هادوی نژاد, مصطفی, * دانشیار، دانشگاه ولی‌عصر (عج) (نویسندة مسئول).
هادوی‌نژاد, مصطفی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
هادیزاده, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (Ireland)
هادیزاده, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
هادیزاده مقدم, اکرم, ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
هادیزاده مقدم, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
هاشمی, امین, دانشگاه صنعتی امیر کبیر (Iran, Islamic Republic of)
همایون والا, الهه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
همتی, امین, *** کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی و کارمند دانشگاه سمنان
همتی, امین, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)

1 - 12 (12)