palette
اسامی نویسندگان
ن
ناجی عظیمی, زهرا, ** دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول).
ناخدا, مریم, *** استادیار، دانشگاه تهران
نادمی, آرش, - (ایران)
نارنجی ثانی, فاطمه, ** دکتری، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
نجاتبخش اصفهانی, علی, دانشگاه پیام نور، تهران (ایران)
نجاری نژاد, حسن, دانشگاه شاهد (ایران)
نجف بیگی, رضا, استاد ، گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (ایران)
نجفی, سجاد, دانشگاه شاهد (ایران)
نداف, مهدی, ** استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
نرگسیان, جواد, *** دانشجوی دکتری، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
نرگسیان, عباس, دانشگاه تهران (ایران)
نصر اصفهانی, علی, دانشگاه اصفهان (ایران)
نصر اصفهانی, مهدی, دانشگاه اصفهان (ایران)
نصرتي, علیرضا, كارشناس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (ایران)
نصیرص ولیک بنی, فخراالسادات, * دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا. (ایران)
نصیری, محمد, * استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی. (ایران)
نظافتی, نوید, دانشگاه شهید بهشتی. (ایران)
نظافتی, نوید, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
نظر پوری, امیر هوشنگ, استادیار، دانشگاه لرستان.
نظرپوری, امیرهوشنگ, استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان
نظرپوری, امیرهوشنگ, دانشگاه لرستان (ایران)
نظری, حمیدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
نظری ساروقی, منصور, دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
نعمتی, رحمان, دانشگاه علوم انتظامی (ایران)
نقي پورفر, ولي اله, دانشگاه قم (ایران)

1 - 25 (36)