اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فارسيجاني, حسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فانی, علی اصغر, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
فانی, علی اصغر, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
فانی, علی اصغر, ** دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.
فدایی نژاد, اسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فراهانی, غزاله, دانشگاه عنمه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
فرزانه حسن زاده, ژاله, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
فرهادی نژاد, محسن, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
فرهادی نژاد, محسن, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
فرهنگي, علي اکبر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
فریدی خورشیدی, مریم, دانشگاه پیام نور تهران (Iran, Islamic Republic of)
فشاركي, مهدي, دانشگاه مالک اشتر (Iran, Islamic Republic of)
فهیم‌نیا, فاطمه, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
فیاضی, مرجان, استاديار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
فیضی, طاهره, دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 15 (15)