اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عابدی جعفری, حسن, دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
عابدی شربیانی, علی اکبر, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
عادل آذر, عادل, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
عارف نژاد, محسن, دانشگاه لرستان (Iran, Islamic Republic of)
عارف نژاد, محسن, ** استادیار، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).
عارف نژاد, محسن, **** دکتری، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).
عارفی, محبوبه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عاشوری, جواد, دانشگاه شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
عالم تبریز, اکبر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عباس پور, عباس, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
عباسپور, عباس, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
عبد المالکی, مریم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عبدالهی نیستانی, علی, ** دکتری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول).
عبدالهی نیسیانی, علی, پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
عبدالهی*،, علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عبدلی, قهرمان, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عرب, عباس, ** دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان.
عریضی, حمیدرضا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
عزیزی, شهریار, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عظیمی, حسین, استادیار، دانشگاه زنجان (نویسنده مسئول).
عظیمی, سید سهیل, *** کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
علاءالدینی, امیراردلان, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علامه, سید محسن, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
علی شیری, محمد مهدی, دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
علی شیری, محمدمهدی, دانشياه تهران ، پردیس قم. (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (27)    1 2 > >>