اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شاه حسینی, محمد علی, استاديار، دانشگاه تهران.
شاهمحمدی, ابوالفضل, دانشگاه زاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
شاکری, فاطمه, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
شاکری, منصور, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
شریعت نژاد, علی, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه لرستان.
شریف زاده, فتاح, * استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
شفیعی*, مسعود, دانشگاه صنعلی امیرکبیر (Iran, Islamic Republic of)
شماعی کوپائی, میلاد, دانشگاه آزاد واحد تهران مركز (Iran, Islamic Republic of)
شمس, غلامرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شمس مورکانی, غلامرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شمسی, فاطمه, ** دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
شمس‌آبادی, سیده لیلا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شهبازی, محمدمهدي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شيباني‌فر, محمد شهاب, دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
شکاري, غلامعباس, دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
شکوهیار, سجاد
شکوهیار, سجاد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شیخی نژاد, فاطمه, * دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
شیرازی, علی, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

1 - 19 (19)