اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خائف الهی, احمدعلی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خالقی, امیرحسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خان محمدی, حمید رضا, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران- پردیس فارابی.
خانباشی, محمد, دانشگاه عنمه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
خانباشی, محمد, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
خداد حسینی, سید حمید, * استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
خداداد حسینی, سید حمید, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خرازی, سیّد کمال
خراسانی, ویدا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خرم, سید محمد, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خزائي, سعید, دانشگاه تهران، (Iran, Islamic Republic of)
خزایی, سعید, دانشگاه امام حسین (ع). (Iran, Islamic Republic of)
خوراکیان, علیرضا, * استاديار، دانشگاه فردوسي مشهد.

1 - 13 (13)