جزئیات نویسندگان

استیری, مهرداد, دانشگاه تهران., Iran, Islamic Republic of

  • دوره 6, شماره 4: زمستان 1394 - مقالات
    بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری
    چکیده  PDF