palette
مشخصات نویسندگان

احمدی, محمد میلاد, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

  • دوره 6، شماره 1، بهار 1394 - علمی (پژوهش با روش‌های کمی)
    بررسی ابعاد آواتاریسم و تأثیر آن بر تحولات آینده فرهنگ ایرانی- اسلامی (با استفاده از رویکرد GBN در تدوین سناریو)
    چکیده  PDF