جزئیات نویسندگان

آقایی, علی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 5, شماره 1: بهار 1393 - علوم اجتماعی و رفتاری
    تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت
    چکیده  PDF