palette
مشخصات نویسندگان

آقایی, علی, دانشگاه شهید بهشتی, ایران

  • دوره 5، شماره 1، بهار 1393 - علمی (پژوهش با روش‌های کیفی)
    تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت
    چکیده  PDF