palette
مشخصات نویسندگان

ابراهیمی, ابوالقاسم, ** دانشیار، دانشگاه شیراز.

  • دوره 7، شماره 3، پاییز1395 - علمی (پژوهش با روش‌های کمی)
    طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)
    چکیده  PDF