palette
علوم فنی و مهندسی

لوگوی هدر صفحه

Interdisciplinary Quranic Studies

مجله مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، آماده پذیرش مقالات تحقیقاتی در زمینه‌های ذیل است:

مباحث نظری، اعجاز علمی قرآن، مطالعه میان‌رشته‌ای قرآن، سیستم‌های قرآن،  قرآن کاوی رایانشی

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

صفه

صفه نشریه‌ای است علمی ـ پژوهشی در زمینۀ معماری و شهرسازی که بر اساس «آیین‌نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی کشور» و «مرامنامۀ صفه» مقاله‌های علمی ـ پژوهشی را می‌پذیرد و چاپ می‌کند.

نمایه شده در پایگاه داده:Google Scholar و ISC

مقالۀ علمی ـ پژوهشی مقاله‌ای است که در آنْ نویسنده یک پرسش یا چند پرسش مرتبط  بامعنا و واقعی و مهم و قابل پاسخ‌گویی را مطرح و تشریح می‌کند و سپس بر اساس روش علمی موجهی که با سرشت پرسش یا پرسش‌های مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتبط، برای یافتن پاسخشان تلاش می‌کند.

 

صفه متناسب با زمینۀ تخصصی‌اش (معماری و شهرسازی) در این موضوع‌ها مقاله می‌پذیرد:

آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری، معماری منظر و آمایش زمین، معماری، طراحی داخلی، حفاظت از بناها و مکان‌های تاریخی و فرهنگی، بازسازی پس از بحران.

 

 

منظر و یا رویکرد مقاله‌ها در موضوع‌های یادشده می‌تواند یکی از این موردها باشد:

مبانی نظری، نظریه، تاریخ، موردپژوهی، نقد نظریه و روش و اثر، آموزش، پژوهش کاربرد نظریه، و پژوهش در روش‌ها و فنون طراحی و اجرا و مدیریت.

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام

لوگوی هدر صفحه

لیگنوسلولز

مشاهده مجله | شماره جاری | ثبت نام