palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  صدیقه شریفی
  گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی
  ایران

  دانشجوی دکترا مدیریت سیستم ها

  سید جلیل لاجوردی
  گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
  ایران

  دکترا، مدیریت

  علی رضائیان
  گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
  ایران

  دکترا، مدیریت

  علیرضا طالب پور
  گروه هوش مصنوعي، رباتيك و رايانش شناختي، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی،
  ایران

  دکترا، مهندسی کامپیوتر

 • notifications یادآوری‌ها
 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
دانشگاه هوشمند، راهکاری برای ارتقاء رتبه ‏های‏ بین‏ المللی دانشگاه‏ ها (مورد مطالعه نظام رتبه‏ بندی ISC )
صدیقه شریفی, سید جلیل لاجوردی, علی رضائیان, علیرضا طالب پور

چکیده

با پیشرفت­های جدید شاهد نسل جدیدی از دانشگاه­ها، تحت عنوان "دانشگاه هوشمند" خواهیم‏بود. بمنظور دستیابی به دانشگاه هوشمند، ضروری است دانشگاه با روشی هوشمندانه مدیریت شود و این مهم در سایه توجه به سرمایه­های اجتماعی، شبکه دانش، محیط و زیرساخت هوشمند، محقق خواهد شد. از سوی دیگر مراجعه به نظام­های بین­المللی رتبه‌بندي دانشگاه­، یکی از روش­های رایج برای شناخت اعتبار و جايگاه علمي يك دانشگاه می­باشد و از این رو کسب رتبه­ های بالا و برنامه­ریزی برای این منظور اهمیت بسزایی برای دانشگاه­ها دارد. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، یکی از نظام­های رتبه­بندی است که پایش متوزان­تری از کلیه ابعاد یک دانشگاه­ نسبت به سایرین ارائه می‏نماید. در پژوهش حاضر، ارتباط ابعاد دانشگاه هوشمند با شاخص­های این نظام ارزیابی با استفاده از نظرسنجی خبرگان به روش دلفی فازی مورد بررسی قرار­گرفته­است. نتایج، تأثیر قابل ملاحظه ابعاد دانشگاه هوشمند به ترتیب بر محورهای ارزیابی پژوهش، آموزش و وجهه بین­المللی را نشان می­دهد. از سوی دیگر مدیریت هوشمند، شهروند هوشمند و شبکه دانش دارای بیشترین تأثیر در حوزه پژوهش (با اهمیت ­ترین شاخص رتبه ­بندی ISC) هستند. به این ترتیب درصورت محدودیت منابع میتوان پیاده­سازی دانشگاه هوشمند را از ابعاد فوق آغاز نمود، تا نتایج قابل ملاحظه و چشمگیرتری در رتبه ‏بندی‏ های‏ بین­ المللی دانشگاه حاصل شود. توجه و حرکت سریع دانشگاه­ها به سمت تحقق دانشگاه هوشمند ضرورتی است که نتایج آن حتی در رتبه­ بندی­ های بین ­المللی نیز قابل ملاحظه خواهد‏بود.

واژگان کلیدی
دانشگاه هوشمند- پردیس هوشمند- رتبه ‏بندی بین المللی دانشگاه ها- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

منابع و مآخذ مقاله

مصلح, ه., م. نيستاني, and ا. جهانيان, نقش ارزيابي بيروني بر ارتقاي کيفيت نظام آموزش عالي؛ مورد: دانشگاه علوم پزشکي بابل.

Owoc, M. and K. Marciniak. Knowledge management as foundation of smart university. in 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. 2013. IEEE.

Uskov, V.L., et al., Smart university taxonomy: features, components, systems, in Smart Education and e-Learning 2016. 2016, Springer. p. 3-14.

Abuelyaman, E.S., Making a smart campus in Saudi Arabia. Educause Quarterly, 2008. 31(2): p. 10-12.

Stavropoulos, T.G., et al. System architecture for a smart university building. in International Conference on Artificial Neural Networks. 2010. Springer.

Skopek, J., et al., Sustainable and Smart University Campuses; Strategic Approach to Sustainability and Building Intelligence for University Campuses. Cesb 10: Central Europe Towards Sustainable Building-from Theory to Practice, 2010: p. 185-188.

Kwok, L.-f., A vision for the development of i-campus. Smart Learning Environments, 2015. 2: p. 1-12.

Nuzzaci, A. and L. La Vecchia, A Smart University for a Smart City. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), 2012. 3(4): p. 16-32.

Nie, X. Constructing smart campus based on the cloud computing platform and the internet of things. in proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Electronics Engineering. 2013. Atlantis Press.

Caţă, M. Smart university, a new concept in the Internet of Things. in 2015 14th RoEduNet International Conference-Networking in Education and Research (RoEduNet NER). 2015. IEEE.

Alvarez-Campana, M., et al., Smart CEI moncloa: An iot-based platform for people flow and environmental monitoring on a Smart University Campus. Sensors, 2017. 17(12): p. 2856.

Adamkó, A. Building Smart University Using Innovative Technology and Architecture. in International Conference on Smart Education and Smart E-Learning. 2017. Springer.

Xiang, Y., D. Chang, and B. Chen, A smart university campus information dissemination framework based on wechat platform, in LISS 2013. 2015, Springer. p. 927-932.

Khamayseh, Y., et al., Integration of Wireless Technologies in Smart University Campus Environment: Framework Architecture. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 2015. 11(1): p. 60-74.

Huang, R.-h., et al., The functions of smart classroom in smart learning age. Open education research, 2012. 18(2): p. 22-27.

Koper, R., Conditions for effective smart learning environments. Smart Learning Environments, 2014. 1(1): p. 5.

Bakken, J.P., et al., Smart universities, smart classrooms and students with disabilities, in Smart Education and e-Learning 2016. 2016, Springer. p. 15-27.

Lewis, D.J.A., The SMART university: the transformational role of learning analytics. Information and Learning Science, 2018. 119(12): p. 758-760.

Coccoli, M., et al., Smarter universities: A vision for the fast changing digital era. Journal of Visual Languages & Computing, 2014. 25(6): p. 1003-1011.

Hwang, D., Smart approach to innovative education for 21st century, in International Conference IITE-2014 “New Challenges for Pedagogy and Quality Education: MOOCs, Clouds and Mobiles. 2014: Moscow.

Adamkó, A., T. Kãdek, and M. Kósa. Intelligent and adaptive services for a smart campus. in 2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). 2014. IEEE.

Zapata-Ros, M., La universidad inteligente. Revista de Educación a Distancia, 2018(57).

Tikhomirov, V. and N. Dneprovskaya. Development of strategy for smart University. in Open Education Global International Conference. Banff, Canada. Transforming American education: Learning powered by technology.(2010).(National Educational Technology Plan). Retrieved from https://www. ed. gov/sites/default/files/NETP-2010-final-report. pdf. 2015.

Pozdneev, B., F. Busina, and A. Ivannikov, Smart university management based on process approach and IT-standards, in Smart Education and e-Learning 2016. 2016, Springer. p. 73-82.

Tikhomirova, N., et al. Knowledge management in the smart university. in Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. 2012.

Harrison, C., et al., Foundations for smarter cities. IBM Journal of research and development, 2010. 54(4): p. 1-16.

Derzko, W., Smart technologies. 2007.

Uskov, V.L., J.P. Bakken, and A. Pandey, The ontology of next generation smart classrooms, in Smart Education and Smart e-Learning. 2015, Springer. p. 3-14.

Heinemann, C. and V.L. Uskov. Smart university: Literature review and creative analysis. in International Conference on Smart Education and Smart E-Learning. 2017. Springer.

Dascalu, M.-I., et al., Towards a Smart University through the Adoption of a Social e-Learning Platform to Increase Graduates’ Employability, in Innovations in Smart Learning. 2017, Springer. p. 23-28.

Serdyukova, N. and V. Serdyukov, The Transition from an Infinite Model of Factors that Determine the System to a Finite Model. The Model of Algebraic Formalization of Risks of Changing the Scenarios of the Long-Term Development of a Smart System of Six Factors on the Example of a Smart University, in Algebraic Formalization of Smart Systems. 2018, Springer. p. 137-147.

نورمحمدی, ح.ع. and ف. صفری, معرفی نظام‏های‏ رتبه‏بندی جهانی دانشگاه‏ها و بررسی شاخص‏های‏ این نظام‏ها. نامه سیاست علم و فناوری, 1392(3): p. 86-71.

بنادکوکی, م.ر.ز., et al., بررسی نظامهاي رتبه بندي دانشگاهها: یک رویکرد انتقادي. فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 1394. 17(65): p. 131-95.

کیخا, ا., معرفی متدولوژی‏های‏ رتبه‏بندی دانشگاه‏ها و انتقادات بر آن, in اولین کنفرانس ملی پژوهش‏های‏ نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی 1396: شیراز، دانشگاه علمی‏کاربردی شوشتر.

Vahdatzad, M., et al., An Analysis of Iranian Universities Ranking Using Scientometric Indicators. Iranian Journal of Information Processing and Management, 2016. 33(1): p. 117-160.

Akhavan, P., M. Philsoophian, and M. Karimi, ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی (Developing a Knowledge Management Strategy Model Based on Maturity Level: A Fuzzy Delfi Approach). 2017.

Habibi, A., F.F. Jahantigh, and A. Sarafrazi, Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 2015. 5(2): p. 130-143.

احمدی, ف.ا., خ. نصیریانی, and پ. اباذری, تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 2008. 8(1): p. 175-185.

نظام رتبه‏بندی بین‏المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام. 1397; Available from: https://isc.gov.ir/fa.


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.