ارسال مقاله

ارسال مقاله آنلاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای چشم انداز مدیریت دولتی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع ازوضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

 

راهنمای نویسندگان

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

1-  صفحه آرایی. مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2003 یا بالاتر با حاشیه­ بالا 3، پایین 7، چپ 4 و راست 5 سانتی‌متر، حداکثر در 25 صفحه (از ابتدای صفحه دوم -عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

2-  منبع نویسی. منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه APA باشد.

 • نمونه منبع نویسی درون متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان (پورتر، 1986)، یا پورتر (1986) مزیت رقابتی را به معنای ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می داند.
 • اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی آنها خودداری نمایید.
 • فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود (نیازی به شماره­گذاری نیست).

3-  اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

4-      ساختار کلی مقالات.

 • صفحه اول:

-         عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)

-         نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسوول واژه «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص

-         نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده(گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

 • صفحه دوم:

-         عنوان، چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی

-              مشخصات نویسندگان (نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه"Corresponding Author" نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی.

 • صفحه سوم:
 • صفحه چهارم تا انتهای مقاله
 • عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1-  مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.

2-  مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی  چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.

3-  توسعه فرضیه‌ها و مدل مفهومی: در این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود. در انتهای توسعه فرضیه‌ها می‌توانید الگوی نموداری مدل مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.

4-  روش شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.

5-  تحلیل داده‌ها: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری نرم افزارهایی مانند: Lisrel, AMOS و... به صورت عکس با کیفیت و غیر رنگی در متن ارایه شود.

6-  بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BMitra 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BMitra 11

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BMitra 12

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

متن فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 13

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 12

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

11  Times

زیر نو یس‌های لاتین (Footnotes)

معمولی(Regular)

Times  8

 

شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله به شیوه  APA

 

کتاب

یک نویسنده:

 • Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

دو یا چند نویسنده:

 • Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The Publication of Academic Writing. New York: Modern Language Association.

مقاله مجلات علمی

یک نویسنده:

 • Sawyer, J. (1966). Measurement and Prediction, Clinical and Statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 178-200.

دو یا چند نویسنده:

 • Azizi, S., Ansari, S.A., and Haghighikhah, M. (2009). The Effect of Marketing Strategy and Marketing Capability on Business Performance- Case study: Iran's Medical Equipment Sector. Journal of Medical Marketing, 9(4), 309-317.

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس (Proceedings)

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time

warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus,

Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

مقالات چاپ شده در روزنامه و مجلات

روزنامه:

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-Urbana

News-Gazette, pp. 1, 8.

مجله:

Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won't help most kids. Science News, 159, 292.

پایان نامه و رساله

 • Carlson, W. R. (1977). Dialectic and Rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation).Yale University, USA.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

 • Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial Habitat Restoration areas.

Retrieved from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

 • Midwest League. (n.d.). Pitching, individual records. Retrieved from

              http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

صفحات شخصی: (چون امکان تغییر صفحات وجود دارد، تاریخ دسترسی درج می­شود)

 • Duncan, D. (1998, August 1). Homepage. Retrieved July 30, 2007 from  http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1652/

 

شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاييان، علي (1386). مباني و سازمان مديريت (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزيزي، شهریار، فتحي، سعید، و نوري، روح الله . (1390). برنامه‌ريزي استراتژيک تجارت الکترونيکي. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

کتاب ترجمه شده:

بلنسکی، نیک (1381). مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان‌ها (ترجمه منصور شریفی کلویی). تهران: هوای تازه.

مقاله

یک نویسنده:

حمیدی زاده، محمدرضا (1390). نظريه زمان و آينده پژوهي بر اساس نظريه فهم و درك. مطالعات مديريت راهبردي، 6، 101-81.

دو یا چند نویسنده:

عزیزی، شهریار، نمامیان، فرشید و درویشی زهرا (1390). بررسي عوامل تعيين کننده ارزش  برند با رويکرد مالي در  شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریتمالی و حسابداری، 39، 32-9.

پایان نامه و رساله

عزیزی، شهریار (1388). طراحي و تبيين الگوي عوامل موثر بر عملکرد نيروي‌فروش با رويکرد سازمان فروش. (رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی (1391). ایران و ترانزیت. قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی

روستا، احمد (1391). استراتژی صادرات. قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

 

در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی مقاله­های ارسالی باید به صورت زیر باشد.

ساختار مقالات ارسالی به فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسندگان (به همراه کلیه مشخصات)

چکیده فارسی

کلید واژه‌ها:

Paper Title

Authors

Abstract

Key Words:

1- مقدمه

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

3- توسعه فرضیه‌ها و مدل مفهومی

4- روش شناسی

5- تحلیل داده‌ها

6- بحث و نتیجه‌گیری

منابع

 

v نکات مهم

 1. مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
 2. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
 3. در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.
 4. حداقل 30% منابع مورد استفاده در مقاله از منابع معتبر فارسی مرتبط تشکیل شده باشد.
 5. در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
 6. در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسده(گان) جداً خودداری شود.
 7. نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تایید دفتر نشریه صادر  می‌شود.
 8. در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.
 9. فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله­ها، آزاد است.
 10. در صورت چاپ مقاله، 3 نسخه از مجله به صورت رايگان به نویسنده مسئول اهدا خواهد شد.

 

 

چک لیست تهیه مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

 1. مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون در نشریه ای دیگر تحت بررسی برای چاپ نیست. 

 2. فایل مقاله ارسالی به فرمت .docx می باشد.متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان است که در قسمت در باره مجله یافت می شود.

 3. واژگان کلیدی حتما با " -" (خط فاصله) از همدیگر جدا      می شوند.

 4.  لینک مراجع بدون شماره در قسمت منابع و ماخذ بارگذاری می شود.

 5. در فایل مقاله ارسالی، نام  نویسنده ذکر نمی شود.(رعایت داوری محرمانه ).

 

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

قیمت‌ها برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه ثبت مقاله: 500000 (IRR)
نویسندگان میبایست هزینه ثبت مقاله برای انجام امور داوری مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.