palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

بسمه تعالی

اهداف و محدوده‌ی مورد پوشش فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی

نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

اهداف نشریه:

1)     ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

2)     تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

3)     طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

4)     انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

5)     گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

6)      شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

7)     گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

محدوده‌ی مورد پوشش نشریه:

1)     مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

2)     چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

3)     حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

4)     مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

5)     رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

6)      اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

7)     مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

8)     چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

9)     مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

 
خط مشی مجله
علمی - پژوهشی
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
-
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
روند داوری مقالات

                  بسمه تعالی

        فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی در راستای کمک به ارتقای سطح علمی کشور و در مسیر اعتلای جایگاه رشته مدیریت دولتی در ایران، پس از انجام فرآیند پذیرش مقاله، تمامی مقالاتی که الزامات و استانداردهای اولیه‌ی مورد نظر این مجله را داشته باشند، در یک فرآیند منطقی و برابر، مورد داوری قرار می‌دهد. فرآیند داوری در این مجله با اتکا به آرا و نظرات اعضای هیئت علمی منتخب دانشگاه های کشور صورت می‌گیرد که دستاورد آن قضاوت عادلانه و عالمانه و نیز کمک به رفع نقایص احتمالی موجود در مقالات، در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت آثار نویسندگان عزیز می‌باشد.

روند داوری در این فصلنامه به شرح زیر می‌باشد:

1- بررسی اولیه‌ی مقاله توسط دبیر تخصصی جهت تطبیق مقاله با محورها و موضوعات مرتبط با فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی (15 روز)

2- انتخاب دو نفر داور برای داوری مقاله‌ی قبول شده در مرحله‌ی اول (10 روز)

3- انجام فرآیند داوری و اعلام نظر داوران (2 ماه)

4- انجام اصلاحات از سوی نویسنده در صورت اعلام داوران (15 روز)

5- انجام فرآیند داوری مرحله دوم برای مقاله‌ی اصلاح شده توسط نویسنده (2 هفته)

6- لازم به ذکر است اگر از دو داور اولیه، یک نفر نظر به رد مقاله داشته باشد، مقاله برای داور سوم ارسال خواهد گردید و مبنای ادامه‌ی فرآیند داوری، نتیجه‌ی دو داوری خواهد بود

همچنین داوران گرامی این فصلنامه، موارد زیر را به عنوان اصول داوری مقالات مورد نظر قرار می‌دهند. 

ردیف

مضامین

امتیاز

حداکثر امتیاز

1

نوآوری و ابتکار علمی

 

15

2

ساختار و سازمان مقاله (ارتباط منطقی بخشهای مقاله با یکدیگرو جدا کردن بخشها به صورت مناسب)

 

5

3

چکیده مقاله (اهمیت موضوع، ابعاد مهم روششناسی و یافتههای مهم تحقیق)

 

5

4

مقدمه (نحوه ورود به موضوع، طرح مسئله و اهداف تحقیق)

 

10

5

کیفیت پیشینهی تحقیق (مرتبط بودن با سوالها، فرضیهها، توجه به تحقیقات داخلی، منبعدهی دقیق)

 

10

6

مشخص بودن فرضیهها، سوالها و مدل تحقیق

 

10

7

روششناسی (طرح تحقیق، حجم نمونه، روش نمونهگیری، روایی، پایایی، سنجش متغیرها و منبع سوالها)

 

15

8

تحلیل دادهها (کفایت اطلاعات (جمعیت شناختی و تخصصی)، صحت تفسیر نتایج و نحوهی ارائهی خروجیهای آماری)

 

15

9

نتیجهگیری و پیشنهادات (مقایسه نتایج با تحقیقات مرتبط، پیشنهادات تحقیقات آتی، پیشنهادات کاربردی و محدودیتهای تحقیق)

 

10

10

کیفیت منابع (جدید بودن، معتبر بودن و کفایت)

 

5

 

نمره کل از 100

 

100

ارزیابی نهایی:

1) چاپ به شکل فعلی (امتیاز بیش از 80 امتیاز)                                         2) چاپ با اصلاحات بدون ارزیابی مجدد (امتیاز بین 65 تا 80)

3) چاپ با اصلاحات و ارزیابی مجدد (امتیاز بین 55 تا 65)                           4) غیر قابل چاپ (امتیاز کمتر از 55)

خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 
منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

 
فرآیند پذیرش مقاله

- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

- بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط مدیر داخلی

- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله

- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته می باشد.

- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال می شود.

- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

 
شرایط و ضوابط انتشار مقاله

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نويسندگي در چهارچوب ‌هاي اخلاق حرفه ای زير، مقالات علمی - پژوهشي خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و مآخذ به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و مآخذ وارد نمايید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نبايد در نشریه دیگري يا حتي به يك زبان خارجي چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.

 
نمايه شده در پايگاه ها

پايگاه ISC و google scholar