palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

بسمه تعالی

اهداف و محدوده‌ی مورد پوشش فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی

نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

اهداف نشریه:

1)     ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

2)     تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

3)     طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

4)     انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

5)     گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

6)      شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

7)     گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

محدوده‌ی مورد پوشش نشریه:

1)     مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

2)     چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

3)     حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

4)     مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

5)     رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

6)      اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

7)     مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

8)     چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

9)     مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

10)   مدیریت بحران در بخش دولتی

11)    مدیریت تطبیقی و توسعه

12)   مدیریت استراتژیک و راهبردی در بخش دولتی

13)   آینده پژوهی در مطالعات مدیریت دولتی

14)   سیاست گذاری در حوزه علم، دانش و فناوری

15)   مدیریت سازمان‌های دولتی در حوزه مالی و اقتصادی

 
خط مشی مجله
علمی (پژوهش با روش‌های کمی)
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
علمی (پژوهش با روش‌های کیفی)
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
علمی (پژوهش با روش‌های آمیخته)
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
روند داوری مقالات

فرآیند و خط مشی داوری تخصصی 

فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی در راستای کمک به ارتقای سطح علمی کشور و در مسیر اعتلای جایگاه رشته مدیریت دولتی در ایران، پس از انجام فرآیند پذیرش مقاله، تمامی مقالاتی که الزامات و استانداردهای اولیه‌ی مورد نظر این مجله را داشته باشند، در یک فرآیند منطقی و برابر، مورد داوری قرار می‌دهد. فرآیند داوری در این مجله با اتکا به آرا و نظرات اعضای هیئت علمی منتخب دانشگاه های کشور صورت می‌گیرد که دستاورد آن قضاوت عادلانه و عالمانه و نیز کمک به رفع نقایص احتمالی موجود در مقالات، در راستای افزایش هرچه بیشتر کیفیت آثار نویسندگان عزیز می‌باشد.

روند داوری در این فصلنامه به شرح زیر می‌باشد:

1- بررسی اولیه‌ی مقاله توسط دبیر تخصصی جهت تطبیق مقاله با محورها و موضوعات مرتبط با فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی (15 روز)

2- انتخاب دو نفر داور برای داوری مقاله‌ی قبول شده در مرحله‌ی اول (10 روز)

3- انجام فرآیند داوری و اعلام نظر داوران (2 ماه)

4- انجام اصلاحات از سوی نویسنده در صورت اعلام داوران (15 روز)

5- انجام فرآیند داوری مرحله دوم برای مقاله‌ی اصلاح شده توسط نویسنده (2 هفته)

6- لازم به ذکر است اگر از دو داور اولیه، یک نفر نظر به رد مقاله داشته باشد، مقاله برای داور سوم ارسال خواهد گردید و مبنای ادامه‌ی فرآیند داوری، نتیجه‌ی دو داوری خواهد بود

همچنین داوران گرامی این فصلنامه، موارد زیر را به عنوان اصول داوری مقالات مورد نظر قرار می‌دهند. 

ردیف

مضامین

امتیاز

حداکثر امتیاز

1

نوآوری و ابتکار علمی

 

15

2

ساختار و سازمان مقاله (ارتباط منطقی بخشهای مقاله با یکدیگرو جدا کردن بخشها به صورت مناسب)

 

5

3

چکیده مقاله (اهمیت موضوع، ابعاد مهم روششناسی و یافتههای مهم تحقیق)

 

5

4

مقدمه (نحوه ورود به موضوع، طرح مسئله و اهداف تحقیق)

 

10

5

کیفیت پیشینهی تحقیق (مرتبط بودن با سوالها، فرضیهها، توجه به تحقیقات داخلی، منبعدهی دقیق)

 

10

6

مشخص بودن فرضیهها، سوالها و مدل تحقیق

 

10

7

روششناسی (طرح تحقیق، حجم نمونه، روش نمونهگیری، روایی، پایایی، سنجش متغیرها و منبع سوالها)

 

15

8

تحلیل دادهها (کفایت اطلاعات (جمعیت شناختی و تخصصی)، صحت تفسیر نتایج و نحوهی ارائهی خروجیهای آماری)

 

15

9

نتیجهگیری و پیشنهادات (مقایسه نتایج با تحقیقات مرتبط، پیشنهادات تحقیقات آتی، پیشنهادات کاربردی و محدودیتهای تحقیق)

 

10

10

کیفیت منابع (جدید بودن، معتبر بودن و کفایت)

 

5

 

نمره کل از 100

 

100

ارزیابی نهایی:

1) چاپ به شکل فعلی (امتیاز بیش از 80 امتیاز)                                         2) چاپ با اصلاحات بدون ارزیابی مجدد (امتیاز بین 65 تا 80)

3) چاپ با اصلاحات و ارزیابی مجدد (امتیاز بین 55 تا 65)                           4) غیر قابل چاپ (امتیاز کمتر از 55) 

تعداد انتشار

نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی به صورت فصلنامه و در ابتدای هر فصل منتشر می‌شود. بنابراین در یک سال شمسی، 4 شماره از آن منتشر خواهد گردید و هر شماره 7 مقاله را در بر خواهد داشت. زمان انتشار هر شماره در یک سال به ترتیب زیر است:

1- شماره (1): 1 فروردین ماه

2- شماره (2): 1 تیرماه

3- شماره (3): 1 مهرماه

4- شماره (4): 1 دی ماه

 
خط مشی دسترسی آزاد

با هدف بسط و پیشرفت دانش در حوزه مدیریت و زیر شاخه‌های آن، تمامی مقالات این نشریه رایگان بوده و تمامی خوانندگان می‌توانند آزادانه نسبت به مطالعه و دانلود مقالات نشریه مبادرت نمایند.

 
بایگانی

این مجله از سیستم LOCKSS 2.0 alpha (وابسته به دانشگاه استنفورد در ایالات متحده آمریکا) برای ایجاد یک آرشیو گسترده در کتابخانه‌های عضو این پروژه استفاده می‌کند و بدین وسیله یک بایگانی جاودانه از محتویات خود ایجاد می‌کند.

 
منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

 
فرآیند پذیرش مقاله

- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

- بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط مدیر داخلی

- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله

- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته می باشد.

- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال می شود.

- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

 
شرایط و ضوابط انتشار مقاله

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نويسندگي در چهارچوب ‌هاي اخلاق حرفه ای زير، مقالات علمی خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و مآخذ به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و مآخذ وارد نمايید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نبايد در نشریه دیگري يا حتي به يك زبان خارجي چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.

 
مبارزه با سرقت ادبی و علمی

فصلنامه علمی چشم انداز مدیریت دولتی بدینوسیله اعلام می‌نماید که با هرگونه سرقت علمی و ادبی، تحت هر عنوانی برخورد خواهد کرد. به این ترتیب، نویسندگانی که از پایان‌نامه‌ها، مقالات، گزارش‌ها و تألیفات سایر پژوهشگران سوء استفاده می‌نمایند، پس از تشخیص توسط مسئولان نشریه، در بار اول به مدت دو سال از ارسال و چاپ مقاله در این نشریه محروم خواهند گردید.

در صورت تکرار این امر از سوی نویسندگان، این محرومیت به مدت شش سال دیگر تمدید خواهد شد.

بعلاوه مسئولیت هرگونه تقلب یا سرقت علمی و ادبی فقط و فقط در ابتدا مربوط به نویسنده مسئول و در مرحله بعد، بر عهده‌ی سایر نویسندگان خواهد بود و این نشریه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 

نشریه چشم انداز مدیریت دولتی به صورت مداوم به اصالت و اعتبار مقالاتی که از سوی نویسندگان ارسال می‌گردد کاملاً نظارت دارد و با استفاده از سامانه‌های مشابه‌یاب متون، تمامی آثار علمی ارسال شده را تحت بررسی قرار می‌دهد و با هرگونه تخلفی به سرعت برخورد خواهد کرد.

تشخیص سرقت علمی و ادبی در مقالات نویسندگان در هر مرحله تنها بر عهده‌ی نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی خواهد بود.

 

 
نرخ پذیرش مقالات

در فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، نرخ پذیرش مقالات به طور تقریبی، 21 درصد می‌باشد. این مقدار بر اساس نسبت تعداد مقالات پذیرش شده بر تعداد مقالات دریافتی محاسبه می‌گردد.

 
دستورالعمل ویرایش و نگارش مقالات

دستورالعمل ویرایش و نگارش مقالات به دو طریق در اختیار نویسندگان قرار می‌گیرد.

1) از قسمت ورود در بالای صفحه وارد حساب کاربری خود شوید، در منوی کرکره‌ای سمت راست با کلیک بر روی قسمت اطلاعات و انتخاب گزینه راهنمای نویسندگان

2) در بالای صفحه، ورود به سربرگ راهنمای کاربران و انتخاب گزینه راهنمای نویسندگان

 
روش استاندارد مأخذ نویسی

روش استاندارد مورد استفاده در مقالات این نشریه برای مأخذ نویسی، روش استاندارد APA می‌باشد. شیوه ­نامه APA یکی از مهم ترین شیوه ­نامه­ ها در نظام های استنادی است که  در حوزه­ های علوم اجتماعی به طرز گسترده ای استفاده میشود.

نحوه مأخذنویسی به وسیله این روش در راهنمای نویسندگان به طور مفصل شرح داده شده است. 

 
داوران نشریه

اسامی برخی از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های کشور که با نشریه چشم انداز مدیریت دولتی به عنوان داور همکاری می‌کنند، به شرح زیر است:

1- دکتر علی رضائیان (دانشگاه شهید بهشتی)

2- دکتر اکرم هادیزاده مقدم (دانشگاه شهید بهشتی)

3- دکتر ابوالحسن فقیهی (دانشگاه آزاد اسلامی)

4- دکتر شمس‌السادات زاهدی (دانشگاه علامه طباطبائی)

5- دکتر حسن دانائی‌فرد (دانشگاه تربیت مدرس)

6- دکتر طیبه امیرخانی (دانشگاه شهید بهشتی)

7- دکتر علی‌اصغر پورعزت (دانشگاه تهران)

8- دکتر سجاد شکوهیار (دانشگاه شهید بهشتی)

9- دکتر عباسعلی رستگار (دانشگاه سمنان)

10- دکتر اسدالله گنجعلی (دانشگاه امام صادق (ع))

11- دکتر محسن فرهادی‌نژاد (دانشگاه سمنان)

12- دکتر امید مهدیه (دانشگاه زنجان)

13- دکتر مریم اخوان خرازیان (دانشگاه شهید بهشتی)

14- دکتر ناهید امراللهی (دانشگاه اردکان)

15- دکتر علی اوتارخانی (دانشگاه شهید بهشتی)

16- دکتر عبدالرضا بیگی‌نیا (دانشگاه شاهد)

17- دکتر شهرام جمالی (دانشگاه تهران)

18- دکتر سعید حجازی‌فر (دانشگاه امام حسین (ع))

19- دکتر مصطفی حسینی گلکار (دانشگاه تهران)

20- سید محمدعلی خاتمی فیرزآبادی (دانشگاه علامه طباطبائی)

21- دکتر مهدی خیراندیش (دانشگاه علوم هوایی شهید ستاری)

22- دکتر مهدی دهقانی سلطانی (دانشگاه ولیعصر (عج))

23- دکتر محسن جاجرمی‌زاده (دانشگاه پیام نور شیراز)

24- دکتر حسن حسن‌زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)

25- دکتر حاجیه رجبی‌فرجاد (دانشگاه علوم انتظامی امین)

26- دکتر علیرضا رجبی‌پور میبدی (دانشگاه یزد)

27- دکتر محمد رحمانی (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

28- دکتر سعید رضایی (دانشگاه خوارزمی)

29- دکتر نیما رنجی‌جفرودی (دانشگاه آزاد اسلامی)

30- دکتر مهدی سبک‌رو (دانشگاه یزد)

31- دکتر خیرالله سربلند (دانشگاه محققی اردبیل)

32- دکتر حسین سیادت (دانشگاه علم و صنعت ایران)

33- دکتر محمد شاکر اردکانی (دانشگاه اردکان)

34- دکتر مینا بیگ (دانشگاه آزاد اسلامی)

35- دکتر سید محمدرضا سیدی (دانشگاه تربیت مدرس)

36- دکتر اردشیر شیری (دانشگاه ایلام)

37- دکتر مریم طهرانی (دانشگاه خوارزمی)

38- دکتر محمدتقی صادقی (دانشگاه آزاد اسلامی)

39- دکتر وجیهه ظهور (دانشگاه پیام نور مشهد)

40- دکتر محسن عارف‌نژاد (دانشگاه لرستان)

41- دکتر محمدمهدی علی‌شیری (دانشگاه امام صادق (ع))

42- دکتر محمد غفاری (پردیس فارابی دانشگاه تهران)

43- دکتر حسین قلی‌پور (دانشگاه امام صادق (ع))

44- دکتر ناصر یزدانی (دانشگاه شاهد)

45- دکتر سعید قاسمی‌زاده (دانشگاه تهران)

46- دکتر مهناز همتی نوعدوست گیلانی (دانشگاه پیام نور رشت)

47- دکتر جواد معدنی (دانشگاه علامه طباطبائی)

48- دکتر سعید مرتضوی (دانشگاه فردوسی مشهد)

49- دکتر احمد سرداری (دانشگاه شاهد)

50- دکتر کیوان مرادی (دانشگاه علامه طباطبائی)

51- دکتر امیر جبلی ( دانشگاه تهران)

 
تبعیت از قوانین (COPE)

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید".

کوپ، انجمنی برای بحث و تبادل‌نظر بین سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحب‌نظران این حوزه است. این کمیته فعالیت خود را از سال 1997 با گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود 9000 عضو از سراسر دنیا در تمام رشته‌ها دارد و عضویت برای سردبیران مجلات و سایر افراد علاقه‌مند امکان‌پذیر است. بسیاری از ناشران بزرگ دنیا عضو کوپ هستند.

کوپ، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. کوپ دارای سمینارهای سالانه و همچنین آموزش‌های الکترونیک برای سردبیران تازه کار است.

توصیه‌هایی برای داوران و سردبیران به منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از غرض و ... تنظیم شده است که رعایت آن‌ها از جانب این اشخاص به عنوان افراد تأثیرگذار در کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش بسیار حائز اهمیت است.

این کمیته، برای سردبیران و داوران رهنمودهایی به صورت نمودار تهیه کرده است که هنگام مواجهه با انواع سوءرفتارهای پژوهشی چه رفتارهایی می‌توانند داشته باشند.

فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی نیز در راستای اجرا و برقراری استاندارهای های کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر، فرایند های داوری کاملا تخصصی را رعایت می‌نماید و موارد زیر را در تمامی آثار نویسندگان مورد نظارت قرار می‌دهد.

1- اتهامات سوء استفاده ها

2- دادخواهی و تجدید نظر

3- تضاد منافع

4- داده ها و قابلیت بازتولید

5- مالکیت معنوی

6- مدیریت مجله

7- نظارت اخلاقی

8- بحث های پس از انتشار

 
سبک داوری مقالات نشریه

داوری تمامی مقالات نشریه بر اساس روش داوری دو سو ناشناس (Double blind peer review) یا (Anonymous peer review) می‌باشد. در این سبک از داوری، هم نویسندگان و هم داوران مقاله ناشناس هستند و از هویت یکدیگر هیچ اطلاعاتی ندارند.

 
مخاطبین و خوانندگان نشریه

مخاطبین فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی در گروه‌های زیر قابل دسته‌بندی هستند که عبارتند از:

1- اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور

2- رؤسا، رهبران، مدیران و کارکنان سازمان‌های اداری در بخش دولتی و غیر دولتی

3- تصمیم‌گیرندگان و خط مشی‌گذاران مسائل کلان و عمومی کشور

4- دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری سراسر کشور

5- اتاق‌های فکر و کانون‌های تولید و تبادل اندیشه در جمهوری اسلامی ایران.

6- صاحب منصبان و مقامات دولتی، کشوری و لشکری

7- پژوهشگران و افراد متخصصی که در زمینه گسترش و ارتقاء دانش در کشور ایران اسلامی مشغول به فعالیت هستند.

8- پژوهشکده‌ها و شوراهای علمی ارگان‌ها و مؤسسات

 
بررسی تعارض منافع نویسندگان مقاله (منافع رقابتی)

با توجه به عضویت فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی در PLOS یا همان Public Library of Science به عنوان عضو مهمان (مدعو)، خط مشی این مؤسسه برای بررسی منافع رقابتی نویسندگان مقالات حاکم خواهد بود. مقالاتی که فرآیند داوری نشریه را با موفقیت به پایان برسانند، برای ادامه فرآیندهای آتی، نیازمند ارائه اطلاعاتی درباره تعارض منافع احتمالی در مورد مقاله خود هستند. این اطلاعات پیش‌نیازی است برای شروع فرآیند چاپ مقاله و همچنین ارائه گواهی پذیرش. بنابراین نویسندگان محترم ملزم به رعایت آن خواهند بود و اگر نویسندگان از ارائه اطلاعات درباره منافع رقابتی مقاله خود به فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی خودداری نماید، مقاله آنها وارد فرآیند چاپ نخواهد شد و موفق به دریافت گواهی پذیرش نخواهند شد.